Psykoterapeut i Odense - Lisbeth Baagøe

Dit første besøg hos mig!

Når du kommer hos mig første gang, vil vi indkredse de problemstillinger og vanskeligheder du står med her og nu, Med det som udgangspunkt, vil vi sammen se tilbage på “vilkårene” til nogle ydre omstændigheder , og se på, hvordan de kan have betydning for dine aktuelle udfordringer. Det vil give dig en større selvindsigt og selvforståelse, og af den vej vil du kunne finde frem til nye handlemønstre. 

I en tid hvor dit liv måske er svært, vil jeg kunne være din fortrolige, være den der støtter dig, i at få set på det der er svært og hjælpe dig i en proces, hvor du kan finde ny energi og glæde frem. 

Jeg vægter nærvær og kontakt højt, og arbejder nænsomt og med respekt for den enkeltes grænser. Jeg benytter mig af samtaleterapi, kropsterapi, gestaltterapi og traumeterapi, men valget af metode afpasses altid til den enkeltes behov. 

Jeg har siden 2004 haft privat praksis i Odense. 

I 2013/14 efteruddannede jeg mig på Skolen for Psykosomatik ved psykolog Ulla Runge Week inden for chok- og traume behandling. 

Fra 2010 til 2015 arbejdede jeg ved Nefos, Centeret for Selvmordsramte, med professionel rådgivning og støtte til pårørende og efterladte.

Her fra har jeg uddannelse rettet mod både børn, unge og voksne. 

Jeg er uddannet Organisk Psykoterapeut ved Gershøj Instituttet, hvor jeg afsluttede min uddannelse i 2004. Et femårigt uddannelses forløb, som er indenfor krops- og gestaltterapi.

 Fra 2002 til 2004 var jeg tilknyttet Centeret for Seksuelt Misbrug Fyn som rådgiver, og har også her efteruddannet mig.

Fra 1994 til 1997 læste jeg på Danmarks Lærehøjskole, Pædagogisk efteruddannelse.

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog, og har i mange år arbejdet inden for folkeskolen med børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser; Autisme, Asparges Syndrom og ADHD.

Gennem mit mangeårige arbejde har jeg gennem kurser og det daglige arbejde specialiseret mig inden for området.  

Jeg har desuden en etårig uddannelse inden for børn og motorik.

Jeg lægger vægt på løbende at deltage i relevante kursusforløb og efteruddannelse, ligesom jeg løbende modtager supervision både individuelt og i gruppe.