Behandling af persondata 

I henhold til persondatalovgivningen der trådte i kraft 25.5.2018 bliver reglerne fulgt, der er fuld beskyttelse af dine personlige oplysninger og data. Disse håndteres og opbevares forsvarligt.

Journalføring: Jeg laver notater efter vi har afsluttet en terapisession, det gør jeg for at kunne bruge det som arbejdspapirer til eget brug. Jeg nedskriver kun få persongenkendelige data, Når du går terapi hos mig, har jeg reelt kun brug for dit navn og telefonnummer.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening MPF, og er forpligtet til at overholde foreningens etiske regler. Det betyder, at hvis man som klient hos mig, oplever at de etiske regler ikke bliver overholdt, har man mulighed for at klage til Dansk Psykoterapeutforenings etiske udvalg.

Som terapeut har jeg tavshedspligt, og jeg må derfor aldrig, uden at have indhentet tiladelse fra klienten, vidergive oplysninger om klienten til nogen, hverken privatpersoner eller offentlig myndighed. Dette skal ske med en skriftlig tilladelse fra klienten.

Der er dog enkelte undtagelser, hvor der er en lovmæssig forpligtigelse i forhold til børn og unge under myndigheds alderen.

At modtage supervison, er også en del af forpligtelserne, når man udøver terapi og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Supervision er en vigtig del af det at arbejde som terapeut, det er med til at sikre klienten en god og faglig standard.

Jeg modtager suppervision af supervisore, der som jeg selv, er medlem af dansk Dansk Psykoterapeutforening og er underlagt samme regler som jeg.

Ligeledes er jeg en i en supervisions gruppe på 4-5 personer, her gælder samme forpligtigelser og regler.

Hvis ikke vi aftaler andet, opbevare jeg dine noter i 5 år efter du er sluttet hos mig.

Organisk Psykoterapi modtager persondata i forbindelse besøg og samtaler. De sendes enten via e-mail eller bliver oplyst pr. telefon. De opbevares i webmail via one.com.

Personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og opbevares sikkert. Personoplysninger bliver slettet efter ønske, gældende lovgivning, eller når det skønnes unødvendigt at opbevare oplysningerne.

Der er installeret antivirusprogram på computer, tablet og mobiltelefon. Der tages jævnligt backup. Gamle backups slettes løbende.

one.com

Alle mail og godkendelser sendes, og modtages via mail. Mailen er opsat hos one.com, og der er indgået en databehandleraftale med one.com.

Risikoen for brud på sikkerhed

Kunder underrettes i forbindelse med et eventuelt brud på sikkerheden. Hvis dine data er berørt, vil du får besked inden for 72 timer efter, at brud på sikkerheden er opdaget.

Google Analytics

Organisk Psykoterapi bruger Google Analytics til at analysere, hvordan du som besøgende anvender hjemmesiden. Analytics samler oplysninger hvilken sider der besøges, hvor lang tid besøgende varer, vi kan også se hvilken operativesystemer, og browser der benyttes.

Analytics kan se meget, men hvem DU er, og præcis hvor i landet du er, kan ikke ses. Alle IP-adresser er anomyniseret, og der samles IKKE personhenførbare detaljer fra vores besøgenden på vores website.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Google værktøjet
Hvis du ønsker at fravælge cookies fra Google Analytics,
så tilbyder Google et værktøjet

Indsigelse

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Organisk Psykoterapi  behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en registrering, som Organisk Psykoterapi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Du kan rette henvendelse Organisk Psykoterapi  hvis du ønsker at vide, eller have slette oplysninger Organisk Psykoterapi  ligger inde med.

Siden er sidst opdateret d 18/3-2019