Psykoterapeut i Odense - Lisbeth Baagøe

At være selvmordsramt

Når man taler om at være selvmordsramt, kan det være på forskellig måde. Der skelnes i fagligt regi imellem at være efterladt eller pårørende. Efterladt er, når en person, man har en relation til, har taget sit eget liv. Pårørende er man, når man har en relation, til en der har forsøgt at tage sit liv, eller taler om at ville det.

At blive ramt af et selvmord i en familie, er en voldsom oplevelse. Mange personer i familien bliver ramt på en gang med sorg og chok. I familien kan det være børn i alle aldre, forældre, bedsteforældre, søskende og ægtefælle.

Afhængig af relationen til den man har mistet, vil man reagere, og hvis der er børn og unge vil deres alder have betydning.

Afmagt, sorg, vrede, skyld, skam og selvbebrejdelser er almindelige følelser i forhold til at miste ved selvmord, men sorg er individuel og kan føles og vise sig på forskellige måder, og ingen måder er mere rigtige end andre.

At leve i en familie som pårørende, hvor et familiemedlem taler om eller har forsøgt, at tage sit liv, kan ligge som en skygge over familien. At skulle bære på en sådan belastning af bekymring, angst og ofte vrede, samtidig med, at man måske gennem år, udadtil har forsøger at fastholde et normalt liv for både at beskytte sig selv og andre i familien, kan udløse stress.

Alt omkring selvmord er fortsat et tabubelagt område, på trods af, at der dog er kommet en åbenhed gennem de sidste år.

At få hjælp og støtte fra sine nære relationer, er nok den bedste hjælp, man kan få, men ofte er omgangskredsen også ramt, og usikkerhed omkring hvordan man hjælper og støtter bedst, kan betyde ,at omgangskredsen trækker sig, hvilket næsten er det værste der kan ske.

Det du går med, kan ligge mange år tilbage, men det kan stadig være en hjælp ,at få set på de gamle sår og få hjælp til at få dem helet.

Hos mig vil du kunne dele alle dine tanker, og få sat ord på dine følelser og du vil blive mødt af omsorg og forståelse. Jeg kan, med den baggrundsviden jeg som fagperson har, hjælpe og støtte dig, i en videre proces, med det der næsten kan virke ubærligt.